Strona główna

Sztuka to jest obszerna dziedzina, którą można porównać do głębokości oceanu. Nigdy nie poznamy jej bogactw ani jej granic. Jest to wieczna podróż kolorów, linii i form...

Alicja PolechonskaMalarka, autorka szkiców, rysunków i akwarel. Absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych w Koszalinie, województwo pomorskie. Magister filologii polskiej i klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po kilku latach przerwy zajęła się malarstwem i rysunkiem . W latach 2009-2012 doskonaliła rysunek w Akademii Sztuk Pieknych w Brukseli. W swoich pracach przedstawia technikę mieszaną, pastel, akwarele i akryl i olej na plótnie. Inspiracje artystyczne czerpie z obserwacji środowiska i ze swoich przeżyć. Jej obrazy są na pograniczu figuratywnych i abstrakcyjnych. Prace zawierają bogactwo kolorów. Aspekt socjalno-społeczny oraz humanistyczny jest bardzo ważny w jej twórczosci artystycznej. Wsród tematów pojawia sie imigracja i mondializacja, edukacja i wielokulturowość. W serii obrazów poświęconych tej tematyce artystka przedstawiła imigrantów, którzy opuścili swój kraj, lub region z powodu wojny, dyktatury, ludobójstwa albo nędzy w nadziei  na lepsze jutro. Przez malarstwo wyraża swoje doświadczenie, doznania i wrażenia przebyte w Belgii. W ramach swojej pracy zawodowej jako nauczyciel jezyka francuskiego dla obcokrajowców przedstawiła imigrantów którzy opuścili swój kraj.

Obecnie prowadzi lekcje jezyka polskiego dla obcokrajowców. Interesuje się kierunkami artystycznymi jak impresjonizm, ekspresjonizm. Bardzo pasjonuje ją malarstwo oraz nauczanie jezyków obcych. Aspekt humanistyczny i kosmopolityczny jest bardzo znaczący w jej twórczości artystycznej jak i zawodowej. Promuje zasadę, że jest dobro i zło w każdej nacji i w każdym kraju, że świat jest bilateralny i podwójny gdzie dobro i zło na przemian sie nakładają. Rolą sztuki jest właśnie zbliżenie się narodów i cywilizacji aby świat ewoluowal i łączył ludzi o różnych kulturach i wyznaniach i aby ten świat stawał się lepszy.

Kolor i dynamika w kompozycji jest elementem znaczącym dla artystki. Przez bogactwo i róznorodność kolorów i tonów wyraża swoje emocje i swoją intuicję. To pierwsze wrażenie według artystki jest najbardziej decydujące w odbiorze dzieła artystycznego. To ono pozwala na rozwinięcie się dialogu miedzy nadawcą a odbiorcą.

W serii akwarel, przedstawia pejzaże, kompozycje kwiatowe, martwą naturę w sposób figuratywny.

W serii akryli przedstawia motywy ludyczne (klauni, maski weneckie i afrykańskie, tancerze flamenco), motywy biblijne (Duch Święty, Serce Jezusa, Droga Emmaus, Matka Boża, Aniołowie), krajobrazy (morskie i lotnicze), pamiątki z podróży (Sycylia, Tunezja, Wenecja, Senegal), motywy architektoniczne (Pałac Sprawiedliwości w Brukseli, Zamek Krzyżacki w Człuchowie), abstrakcje i martwe natury, portrety i autoportrety w figuratywny i abstrakcyjny sposób.

Początki twórczości artystycznej, W wieku 12 lat uzyskała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie rysunków dziecięcych pn. „Pięknymi barwami malowana jest nasza Ojczyzna i dzieciństwo nasze” ogłoszonym z okazji XXXV-lecia PRL i Międzynarodowego Roku Dziecka. Konkurs ten organizowany był w roku 1979 na koloniach letnich i w Ośrodkach kulturalno-oświatowych przez Centralny Związek Spółdzielczości Pracy i Zarzad Glówny Związku Zawodowego Pracowników Spółdzielczości Pracy. To wyróżnienie miało duży wpływ na wybór szkoły artystycznej i odkryło w niej zdolności artystyczne.